Vào mùa hè lượng khách đến các bể bơi đột ngột tăn