Phần mềm quản lý bể bơi là một phần mềm ứng dụng c